تفاوت میان نسخه‌های «پادتن مونوکلونال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: مقالهٔ نیازمند تمیزکاری (AF)
 
آنتی بادی های مونوکلونال (mAb) آنتی بادی های تک اختصاصی هستند که همه مشابه هم هستند چون از سلولهای ایمنی مشخص که از یک سلول کلون شده اند ایجاد شده، برخلاف آنتی بادی های پلی کلونال که از سلول های ایمنی متفاوتی ایجاد می شوند. آنتی بادی های مونوکلونال اتصال تک ظرفیتی دارند بدین معنی که همه به یک نوع اپیتوپ متصل می شوند.
 
 
تقریبا برای همه نوع ماده ای می توان آنتی بادی مونوکلونال ساخت که به آن اتصال یابد؛ آن ها حتی می توانند آن ماده را ردیابی یا تخلیص نمایند. این توانایی به ابزار مهمی در بیوشیمی ،بیولوژی مولکولی و پزشکی تبدیل گشته است. وقتی به عنوان دارو مورد استفاده اند پسوند mab برای دارو مورد استفاده است.<br />
 
#  مثال هایی از آنتی بادی های مونوکلونال دارویی
#  منابع
 
 
'''اکتشاف'''
<br />
 
در 1988، گِرگ وینتر و تیم او پیشگام این تکنیک ها برای انسانی نمودن آنتی بادی های مونوکلونال شدند، و واکنش هايي را که آنتی بادی های مونوکلونال ايجاد می نمودند را از بين بردند.
 
 
'''تولید'''<br />
 
 
• Medarex — who marketed their UltiMab platform. Medarex were acquired in July 2009 by Bristol Myers Squibb[18]
 
 
• Abgenix — who marketed their Xenomouse technology. Abgenix were acquired in April 2006 by Amgen.[19]
 
 
• Regeneron's VelocImmune technology.[20]
 
 
• Kymab - who market their Kymouse technology.[21]
 
 
• Open Monoclonal Technology's OmniRat™ and OmniMouse™ platform.[22]
<br />
 
• Marks JD, Hoogenboom HR, Bonnert TP, McCafferty J, Griffiths AD, Winter G (December 1991). "By-passing immunization. Human antibodies from V-gene libraries displayed on phage". J. Mol. Biol. 222 (3): 581–597. doi:10.1016/0022-2836(91)90498-U. PMID 1748994.
 
 
• Carmen S, Jermutus L (July 2002). "Concepts in antibody phage display". Brief Funct Genomic Proteomic 1 (2): 189–203. doi:10.1093/bfgp/1.2.189. PMID 15239904.
 
 
'''کاربرد ها'''<br />
 
۳

ویرایش