تفاوت میان نسخه‌های «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی»

 
 
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
 
فرزند عزیزم احمد حفظه الله تعالی و ایده<br />
<br />
 
 
از آنجا که شما را بحمدالله تعالی در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحبنظر می دانم و در تمامی فراز و نشیب ها در کنار من بوده ای و هستی و با صداقت و کیاست امور سیاسی و اجتماعی اینجانب را متصدی هستی، لهذا شما را برای تنظیم و تدوین کلیه مسائل مربوط به خود، که بسا در رسانه های گروهی اختلافات و اشتباهاتی رخ داده است، انتخاب می نمایم و از خداوند متعال که حاضر و ناضر است توفیقات شما را خواستارم. امید است با صرف وقت و دقت نظر، این امر را به پایان برسانی.
 
<br />
<br />
 
والسلام علیکم<br />
 
پنجشنبه 17 شهریور 26/67 محرم احرام 1409<br />
 
والسلام علیکم
پنجشنبه 17 شهریور 26/67 محرم احرام 1409
روح الله الموسوی الخمینی
 
۱۴۹

ویرایش