تفاوت میان نسخه‌های «اسحاق‌آباد (زبرخان)»

== بيوگرافی ==
این روستا یکی از روستاهای قدیمی شهرستان نیشابور می‌باشد و دارای یک ارگ قدیمی است. پیران روستا میگویند تونلی بزرگ از زیر این ارگ شروع شده و در دامنه کوههای درود پایان می یافته است. در ایام قدیم هنگامی که ترکمانان برای غارت به روستاهای نیشابور از جمله اسحاق آباد حمله می کردند مردم روستا برای در امان ماندن از حمله غارتگران در ارگ روستا پناه می گرفتند . ارگ به علت داشتن برج های متعدد و دیوار های ضخیم و بسیار بلند، غیر قابل نفوذ بود بنا براین ترکمانان قلعه را محاصره می کردند و منتظر پایان یافتن آذوقه اهالی می شدند. اما مردم روستا از راه تونلی که بنا به گفته معمرین تا درود امتداد داشت آذوقه مورد احتیاج خود را تهیه می کردند.
خاندانهای قدیمی و بزرگ این روستا عبارتند از:شرفی، اکبری،علی بگا، موسوی، قهاری،، عباس صالحی،رضایی، گنجعلی.رضایی
 
== طبيعت ==
کاربر ناشناس