شبکه گردنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
}}
 
'''شبکه گردنی''' از اجتماع شاخه‌های جلویی (قدامی) [[اعصاب نخاعی]] گردنی اول تا چهارم( C1 الی C4) و بخش کمی از [[عصب نخاعی]] گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه‌های طرفی و جلویی گردن، [[دیافراگم (کالبدشناسی)|ماهیچه دیافراگم]] و همچنین حس نواحی سر و گردن و [[قفسه سینه]] نقش دارد.
== شاخه‌های شبکه گردنی ==
شاخه‌های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز:
=== شاخه‌های عمقی خارجی ===
شاخه‌های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:
* شاخه‌های ارتباطی با [[عصب فرعی]] نخاعی <ref>Spinal accessory nerve</ref>
* شاخه‌های ماهیچه ای برای:
** ماهیچه جناغی چنبری پستانی (استرنوکلیدوماستوئید)
[[رده:شبکه عصبی]]
[[رده:عصب‌های نخاعی]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]