تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

جز
ربات:افزودن الگو ناوباکس {{جنبه‌های سرمایه‌داری}}+نشانی+املا+تمیز (۸.۰۱)
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{جنبه‌های سرمایه‌داری}}+نشانی+املا+تمیز (۸.۰۱))
== فاشیسم ==
{{اصلی|فاشیسم و ضد سرمایه‌داری}}
فاشیسم در مورد سرمایه داری مواضع مختلط دارد. در عین حال که از حقوق مالکیت خصوصی و [[حکومت محوری]] و [[کورپوراتیسم]] حمایت میکند، ولی موضعی خصمانه نسبت به مفاهیم [[لسه فر|لسه فر سرمایه‌داری]] {{به فرانسوی|Laissez-faire}} ، [[بازار آزاد|سیستم بازار آزاد]]، [[تجارت آزاد]]، [[فردگرایی اقتصادی]]، فرهنگ [[مصرف‌گرایی]]، و فرهنگ [[بورژوازی|بورژوابورژوایی]]یی دارد. فاشیسم نیز همانند مارکسیسم، معتقد است که تضاد طبقاتی، حفظ یک ویژگی ذاتی در جوامع سرمایه داری است. به همین دلیل به دنبال آن است که فاصله طبقاتی را توسط دولت جبران کند.
 
== اقتصادهای مشارکتی و مبتنی بر دموکراسی ==
{{اصلی|سوسیالیسم اسلامی}}
{{اصلی|سوسیالیسم مسیحی}}
[[کلیسای کاتولیک]] ، [[ربا]] را منع نموده است. ولی با شورش [[اصلاحات پروتستانی|رفرمهای پروتستانی]] علیه تعصبات پاپی و با فرا رسیدنفرارسیدن [[عصر روشنگری]] و رد آموزشهای اخلاقی پاپی، "مسیحیت اروپا" برخی از انواع شارژ و بهره را پذیرفت. این امر موجب برخی تغییرات اجتماعی گردید که اجازه میداد فئودالیسم با کاپیتالیسم یا سایر روشهای حکومت جایگزین شود.
 
مسیحیت منبع انتقادات بسیاری از سرمايهسرمایه دارىداری به خصوص آن جنبه های مادی آن بوده است.
 
== سوسیالیسم ==
== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش‌های ضد جهانی‌سازی}}
جنبش ضد جهانی سازی [[کنشگری|جنبشجنبشی]]ی فعال در سراسر جهان است. این جنبش منتقد [[جهانی‌سازی|جهانی شدن]] سرمایه‌داری میباشد. فعالان ضد جهانی سازی از ماهیت غیردموکراتیک نهادینه شدن سرمایه‌داری در جهان انتقاد دارند. آنها مخالف با ترویج جهانی نئولیبرالیسم هستند و معتقدند که نهادهای بین المللیبین‌المللی مانند [[صندوق بین‌المللی پول]] (IMF) و [[بانک جهانی]] که از مروجین جهانی [[نئولیبرالیسم]] هستند به اثرات غالباً ویرانگر سرمایه داری جهانی در شرایط محلی کشورها بی توجه هستند.
 
جلسات این نهادها اغلب با اعتراضات شدید فعالان جنبش ضد جهانی‌سازی مواجه شده اند.<ref>[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_demonstrations_against_corporate_globalization List of demonstrations against corporate globalization] ویکیپدیایویکی‌پدیای انگلیسی</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{جنبه‌های سرمایه‌داری}}
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]
 
== منابع ==
* [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-capitalism&oldid=550551695 Anti-capitalism] ویکیپدیایویکی‌پدیای انگلیسی
۴٬۳۵۵٬۷۱۹

ویرایش