تفاوت میان نسخه‌های «پیرغار»

ابرابزار
(ابرابزار)
'''پیرغار''' مکانی دیدنی در شهرستان فارسان روستای ده چشمه در استان [[چهارمحال و بختیاری]] است.
{{خرد}}
سنگنوشته تاریخ مشروطه واقع در روستای [[ده چشمه]] به دستور [[سردار اسعد بختیاری]] حک گردید. کتیبه هایکتیبه‌های پیرغار بر روی تخته سنگی در کوهپایه ایکوهپایه‌ای از رشته کوه زاگرس قرار دارد و متن آن، خلاصه ایخلاصه‌ای از واقعه مشروطیت را بیان می کندمی‌کند و همچنین تاثیر سرداران و قهرمانان بختیاری در این واقعه ملی را شرح می دهدمی‌دهد.<ref name="tishi">{{یادکرد وب|نشانی = http://tishineh.com/touritem/706-16/1‏|عنوان = کتیبه هایکتیبه‌های پیرغار، تیشینه}}</ref> [[علی اکبر دهخدا]] نوشتن [[لغت نامه]] خود را از قلعهٔ سردار اسعد واقع در [[چلیچه]] و [[جونقان]] همچنین [[قلعهْ دزک]] آغاز کرد.
'''پیرغار''' مکانی دیدنی در شهرستان فارسان روستای ده چشمه در استان [[چهارمحال و بختیاری]] است.
از دیگر جاذبه هایجاذبه‌های دیدنی منطقه پیرغار ،پیرغار، آبشار زیبای پیرغار است که یکی از زیبا‌ترینزیباترین آبشار‌هایآبشارهای فصلی ایران و استان چهارمحال بختیاری است و به علت وجود چشمه هاچشمه‌ها و رودخانه هایرودخانه‌های این استان نسبت به استان هایاستان‌های دیگر مدت زمان بیشتری جاری می باشدمی‌باشد و این آبشار در محیط طبیعی شگفت انگیزی واقع شده است که آبشار نامش را از غاری آهکی و ناشناخته می‌گیرد که دارای اهمیت تاریخی می باشدمی‌باشد و آبی که از آبشار پیرغارسرازیر میمی‌شود شود کشتزار‌هایکشتزارهای روستای ده چشمه را نیز سیراب می نمایدمی‌نماید.<ref name="tishi"/>
سنگنوشته تاریخ مشروطه واقع در روستای [[ده چشمه]] به دستور [[سردار اسعد بختیاری]] حک گردید. کتیبه های پیرغار بر روی تخته سنگی در کوهپایه ای از رشته کوه زاگرس قرار دارد و متن آن، خلاصه ای از واقعه مشروطیت را بیان می کند و همچنین تاثیر سرداران و قهرمانان بختیاری در این واقعه ملی را شرح می دهد.<ref name="tishi">{{یادکرد وب|نشانی = http://tishineh.com/touritem/706-16/1‏|عنوان = کتیبه های پیرغار، تیشینه}}</ref> [[علی اکبر دهخدا]] نوشتن [[لغت نامه]] خود را از قلعهٔ سردار اسعد واقع در [[چلیچه]] و [[جونقان]] همچنین [[قلعهْ دزک]] آغاز کرد.
از مسیر‌هایمسیرهای ایجاد شده در کوه می‌توان با یک کوه پیمایی متوسط خود را به بالا‌ترینبالاترین نقطه آبشار و در ادامه مسیر با دنبال کردن آب به سرچشمه آن رسید.
از دیگر جاذبه های دیدنی منطقه پیرغار ، آبشار زیبای پیرغار است که یکی از زیبا‌ترین آبشار‌های فصلی ایران و استان چهارمحال بختیاری است و به علت وجود چشمه ها و رودخانه های این استان نسبت به استان های دیگر مدت زمان بیشتری جاری می باشد و این آبشار در محیط طبیعی شگفت انگیزی واقع شده است که آبشار نامش را از غاری آهکی و ناشناخته می‌گیرد که دارای اهمیت تاریخی می باشد و آبی که از آبشار پیرغارسرازیر می شود کشتزار‌های روستای ده چشمه را نیز سیراب می نماید.<ref name="tishi"/>
روستای ده چشمه روستایيروستایی سرسبز و جنگلی که به دليلدلیل طبیعت زیبا و بکر و وجود کتیبه هایکتیبه‌های ارزشمند تاریخی ،تاریخی، در فهرست آثار تاریخی ايرانایران قرار گرفته است .<ref>{{یادکرد وب|نشانی = http://mehrnews.com/detail/News/2002171|عنوان = پیر غار، خبرگزاری مهر }}</ref> ايناین روستا در فصل هايفصل‌های بهار و تابستان ،تابستان، روزانه پذیرای صدها گردشگر علاقه مند است . روستای ده چشمه ،چشمه، از توابع ولسوالی فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری است . این روستا با ارتفاع 2000۲۰۰۰ متر از سطح دریا ،دریا، در جنوب غربی فارسان قرار دارد و از غرب و جنوب به کوه لاخرسان محدود می شود می‌شود. روستای ده چشمه ،چشمه، دارای اقلیمی خشک و معتدل است . در بهار و تابستان ،تابستان، آب و هوای آن ملایم و مطبوع است و زمستانزمستان‌های های آن ،آن، سرد و خشک است . مردم روستای ده چشمه با گویش بختیاری سخن می گویندمی‌گویند.[[ ده‌چشمه|روستای ده چشمه]]
از مسیر‌های ایجاد شده در کوه می‌توان با یک کوه پیمایی متوسط خود را به بالا‌ترین نقطه آبشار و در ادامه مسیر با دنبال کردن آب به سرچشمه آن رسید.
روستای ده چشمه روستایي سرسبز و جنگلی که به دليل طبیعت زیبا و بکر و وجود کتیبه های ارزشمند تاریخی ، در فهرست آثار تاریخی ايران قرار گرفته است .<ref>{{یادکرد وب|نشانی = http://mehrnews.com/detail/News/2002171|عنوان = پیر غار، خبرگزاری مهر }}</ref> اين روستا در فصل هاي بهار و تابستان ، روزانه پذیرای صدها گردشگر علاقه مند است . روستای ده چشمه ، از توابع ولسوالی فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری است . این روستا با ارتفاع 2000 متر از سطح دریا ، در جنوب غربی فارسان قرار دارد و از غرب و جنوب به کوه لاخرسان محدود می شود . روستای ده چشمه ، دارای اقلیمی خشک و معتدل است . در بهار و تابستان ، آب و هوای آن ملایم و مطبوع است و زمستان های آن ، سرد و خشک است . مردم روستای ده چشمه با گویش بختیاری سخن می گویند.[[ ده‌چشمه|روستای ده چشمه]]
اقتصاد روستای ده چشمه بر فعالیت های زراعی ، باغداری و مالداری استوار شده است . گندم ، جو ، یونجه و شبدر از مهمترین محصولات زراعی و هلو و سیب درختی ، انگور ، بادام و چارمغز (گردو) از مهمترین محصولات باغی روستای ده چشمه به شمار می روند .
فرآورده های لبنی نظیر شیر ، ماست ، مسکه یا کره محلی ، روغن حیوانی و دوغ روستای ده چشمه نیز از شهرت خاصی برخوردار است .
گروهی از مردم اين روستا به فعالیت های خدماتی ، و پرورش زنبور عسل اشتغال دارند . بافت انواع قالی و قالیچه نیز ازجمله فعالیتهای زنان به شمار می رود که درکنار فعالیت های زراعی و دامی به تولید و بافت آن اشتغال دارند .
مهمترین سوغات روستاي ده چشمه ، عسل ، فرآورده های لبنی ، خشکبار و میوه جات و ماهی قزل آلای پرورشی است .
طبیعت زیبا ، باغات سرسبز و انبوه و وجود گردشگاه مصفای پیرغار با کتیبه های حک شده بر کوه آن ، قلعه خان و شیرسنگی موجود در روستا ، ده چشمه را به یکی از جذاب ترین روستاهای ولایت چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی = http://www.iranvillage.ir/article-447--0-0.html|عنوان = روستای ده چشمه، روستاهای ایران }}</ref> گردشگاه پیرغار در جنوب روستای ده چشمه و در ارتفاعات اطراف روستا واقع شده است . چندين چشمه جوشان از این غار آهکی سرازیر می شود . بر روی قسمتی از کوه ، سه سنگ نبشته به زبان فارسی کنده کاری شده که در آن لشکرکشی سردار اسعد بختیاری به تهران و نقش طوایف بختیاری در انقلاب مشروطه ، شرح داده شده است . درمجموع گردشگاه " پیرغار " با چشمه پر آب ، آبشار زیبا و درختان سرسبز در فصول مختلف سال بالاخص بهار و تابستان ، گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری را به خود جلب می کند
 
اقتصاد روستای ده چشمه بر فعالیتفعالیت‌های های زراعی ،زراعی، باغداری و مالداری استوار شده است . گندم ، جوگندم، ،جو، یونجه و شبدر از مهمترین محصولات زراعی و هلو و سیب درختیدرختی، ، انگور ،انگور، بادام و چارمغز (گردو) از مهمترین محصولات باغی روستای ده چشمه به شمار می روند می‌روند.
== پانویس ==
فرآورده هایفرآورده‌های لبنی نظیر شیرشیر، ، ماست ،ماست، مسکه یا کره محلی ،محلی، روغن حیوانی و دوغ روستای ده چشمه نیز از شهرت خاصی برخوردار است .
{{پانویس}}
گروهی از مردم ايناین روستا به فعالیتفعالیت‌های های خدماتی ،خدماتی، و پرورش زنبور عسل اشتغال دارند . بافت انواع قالی و قالیچه نیز ازجمله فعالیتهای زنان به شمار می رودمی‌رود که درکنار فعالیت هایفعالیت‌های زراعی و دامی به تولید و بافت آن اشتغال دارند .
مهمترین سوغات روستايروستای ده چشمهچشمه، ،عسل، عسلفرآورده‌های ، فرآورده های لبنی ،لبنی، خشکبار و میوه جات و ماهی قزل آلای پرورشی است .
طبیعت زیبا ،زیبا، باغات سرسبز و انبوه و وجود گردشگاه مصفای پیرغار با کتیبه هایکتیبه‌های حک شده بر کوه آن ،آن، قلعه خان و شیرسنگی موجود در روستا ،روستا، ده چشمه را به یکی از جذاب ترین روستاهای ولایت چهارمحال و بختیاری تبدیل کرده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی = http://www.iranvillage.ir/article-447--0-0.html|عنوان = روستای ده چشمه، روستاهای ایران }}</ref> گردشگاه پیرغار در جنوب روستای ده چشمه و در ارتفاعات اطراف روستا واقع شده است . چندينچندین چشمه جوشان از این غار آهکی سرازیر می شود می‌شود. بر روی قسمتی از کوه ،کوه، سه سنگ نبشته به زبان فارسی کنده کاری شده که در آن لشکرکشی سردار اسعد بختیاری به تهران و نقش طوایف بختیاری در انقلاب مشروطه ،مشروطه، شرح داده شده است . درمجموع گردشگاه " پیرغار " با چشمه پر آب ،آب، آبشار زیبا و درختان سرسبز در فصول مختلف سال بالاخص بهار و تابستان ،تابستان، گردشگران و طبیعت دوستان بسیاری را به خود جلب می کندمی‌کند
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{استان چهارمحال و بختیاری}}
{{خرد}}
 
[[رده:جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری]]