باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| youthyears3 = |youthclubs3 = [[باشگاه فوتبال تورینو|تورینو]]
| years1 = ۱۹۹۱–۱۹۹۲ |clubs1 = [[باشگاه فوتبال تورینو|تورینو]] |caps1 = ۷ |goals1 = ۱
| years2 = ۱۹۹۲–۱۹۹۳ |clubs2 = [[باشگاه فوتبال پیسا|پیسا]] |caps2 = ۱۸ |goals2 = ۲
| years3 = ۱۹۹۳–۱۹۹۴ |clubs3 = [[باشگاه فوتبال راونا|راونا]] |caps3 = ۳۲ |goals3 = ۱۲
| years4 = ۱۹۹۴–۱۹۹۵ |clubs4 = [[باشگاه فوتبال یونیون ونیزیا|یونیون ونیزیا]] |caps4 = ۲۹ |goals4 = ۱۱