تفاوت میان نسخه‌های «آخر بازی (شطرنج)»

 
== ویژگی‌های آخربازی ==
در آخربازی معمولاً شاه بمانند مراحل قبلی بازی در معرض خطر ماتی قرار ندارد و می‌تواند با خیالی آسوده به بازی وارد شود و ارزش پیاده‌ها هرچه به سمت آخربازی رویم افزایش می‌یابد. تسوگسوانگتسوگتسوانگ نیز در آخربازی معمولاً بیشتر رخ می‌دهد.
 
== کتاب‌ها در این باره ==