تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک»

ابرابزار
(ابرابزار)
{| {{RankedMedalTable}}
|-
||'''۱'''|| {{RUS}}
| ۱ || align=Right | {{Flag|Bulgaria}} || ۱۹ || ۱۳ || ۹ || ۴۱
||۱۲۴||۸۱||۵۴||۲۵۹
|-
||'''۲'''|| {{BUL}}
| ۲ || align=Right | {{Flag|Russia}} || ۱۵ || ۷ || ۱۱ || ۳۳
||۶۵||۵۰||۴۹||۱۶۴
|-
||'''۳'''|| {{UKR}}
| ۳ || align=Right | ''{{Flag|USSR}}'' || ۱۱ || ۱۷ || ۵ || ۳۳
||۲۵||۲۸||۲۷||۸۰
|-
||'''۴'''|| {{BLR}}
| ۴ || align=Right | {{Flag|Ukraine}} || ۴ || ۴ || ۲ || ۱۰
||۹||۲۲||۲۹||۶۰
|-
||'''۵'''|| {{ITA}}
| ۵ || align=Right | {{Flag|Italy}} || ۴ || ۳ || ۱ || ۸
||۶||۱۳||۵||۲۴
|-
||'''۶'''|| {{ESP}}
| ۶ || align=Right | {{Flag|Belarus}} || ۲ || ۵ || ۱۰ || ۱۷
||۶||۱۱||۱۷||۳۴
|-
||'''۷'''|| {{GER}}<sup>(۲)</sup>
| ۷ || align=Right | {{Flag|Spain}} || ۱ || ۵ || ۴ || ۱۰
||۵||۶||۳||۱۴
|-
||'''۸'''|| {{TCH}}
| ۸ || align=Right | ''{{Flag|Czechoslovakia}}'' || ۱ || ۳ || ۴ || ۸
||۴||۵||۸||۱۷
|-
||'''۹'''|| {{GRE}}
| ۹ || align=Right | ''{{Flag|West Germany}}'' || ۱ || ۱ || ۰ || ۲
||۳||۰||۲||۵
|-
||'''۱۰'''|| {{PRK}}
| ۱۰ || align=Right | {{Flag|North Korea}} || ۰ || ۱ || ۳ || ۴
||۱||۲||۴||۷
|-
||'''۱۱'''|| {{JAP}}
| rowspan=2|۱۱ || align=Right | ''{{Flag|East Germany}}'' || ۰ || ۱ || ۱ || ۲
||۱||۱||۰||۲
|-
||'''۱۲'''|| {{AZE}}
| align=Right | {{Flag|Greece}} || ۰ || ۱ || ۱ || ۲
||۰||۱||۷||۸
|-
||'''۱۳'''|| {{CHN}}
| ۱۳ || align=Right | {{Flag|Japan}} || ۰ || ۱ || ۰ || ۱
||۰||۱||۲||۳
|-
||'''۱۴'''|| {{FRA}}
| rowspan=2|۱۴ || align=Right | {{Flag|China}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
||۰||۰||۲||۲
|-
||'''۱۴'''|| {{ISR}}
| align=Right | {{Flag|Azerbaijan}} || ۰ || ۰ || ۱ || ۱
||۰||۰||۲||۲
|-
|| || '''مجموع'''
| colspan=2 | '''مجموع''' || '''۵۶''' || '''۶۰''' || '''۵۱''' ||'''۱۶۷'''
||۲۴۹||۲۲۱||۲۱۱||۶۸۱
|}
 
== منابع ==
* [http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vcontent/page/custom/0,8510,5187-188533-205755-44700-282952-custom-item,00.html List of FIG World Championships] وبگاه فدراسیون جهانی ژیمناستیک
* [http://www.the-sports.org/gymnastics-world-rhythmic-gymnastics-championships-2011-results-medals-s22-c0-b0-g94-t1954-u9-v3.html Gymnastics - World Rhythmic Gymnastics Championships] the-sports.org
 
[[رده:مسابقات جهانی ژیمناستیک]]
[[رده:مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک|مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک]]