باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
به‌دلیل قدمت و اصالت کلمهٔ [[دانشنامه]] و استعمال آن برای کتاب‌های [[دایرةالمعارف]]‌گونه در آثار قدما و پیشینیان (مانند ''[[دانشنامه علائی]]'' [[ابن سینا]] و ''[[دانشنامه شاهی]]'' [[محمدامین استرآبادی]])، ''بنیاد دایرة المعارف اسلامی'' این ترکیب [[فارسی]] ساده و رسا را بر اصطلاح «دایرةالمعارف» ترجیح داد، و ازآن‌رو که این دانشنامه مباحث مربوط به جهان اسلام را شامل می‌شود، عبارت «جهان اسلام» را بدان افزود.
 
== جلد هاجلد‌ها ==
 
{| class="wikitable"