تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌ژن»

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۴۶ میان‌ویکی)
 
== منشا پادگن ==
منشأ پادگنها می‌تواند خارجی (مانند گرده گل)، یا سلولهای ناشناس درون بدن (مانند سلولهای سرطانی) و یا حتی خود سلول‌های طبیعی بدن(بیماریبیماریهای اتوایمنیخود ایمن) باشد.
<small>
 
== پانویس ==
{{پاورقی|۱}}پادگن واژه مصوب فرهنگستان زبان فارسی ایران است. [http://www.persianacademy.ir/UserFiles/Image/Word01/l0101.pdf دفتر اول واژه‌های مصوب]
کاربر ناشناس