تفاوت میان نسخه‌های «لایه کاربرد»

MBS $ YAS
 
 
* گروه لاگین کردن از راه دور
 
**[[شبکه راه دور|Telnet]]
این پروتکل ها توسط دانشگاه جهاد دانشگاهی اراک با پروتکل جدید آقای الوندی جایگزین شد
*گروه انتقال فایل
با تشکر از زحمات شبانه روزی یاس و مبس
**[[اف‌تی‌پی|FTP]]
خدانگهدار
**[[پروتکل ساده انتقال فایل|TFTP]]
نقطه سر خط
*گروه پست الکترونیکی
**[[قرارداد ساده نامه‌رسانی|SMTP]]
**[[پروتکل دسترسی پیام اینترنتی|IMAP]]
**[[پاپ (پروتکل)|POP]]
*گروه سرویس‌های پشتیبانی
**[[سامانه نام دامنه|DNS]]
**[[پروتکل تفکیک آدرس معکوس|RARP]]
**[[پروتکل خودراه‌انداز|BOOTP]]
**[[پروتکل آسان مدیریت شبکه|SNMP]]
**[[پروتکل اطلاعات مدیریتی عمومی|CMOT]]
 
==دیگر پروتکل‌ها==
۴

ویرایش