تفاوت میان نسخه‌های «رستم‌التواریخ»

بدون خلاصه ویرایش
رستم التواریخ، نوشته فردی به نام «محمد هاشم آصف» است که با دو لقب «رستم الحکما» که پدرش به او داده و «صمصام الدوله» که از [[فتحعلی شاه قاجار]] دریافت داشته، خود را معرفی کرده است. [[تاریخ تولد]] وی ۱۱۴۵ [[هجری قمری]] است. این کتاب که با نثر سنگینساده قاجاریای نوشته شده، درباره دوره های پایانی صفویه و استیلای افاغنه و افشاریه و زندیه صحبت میکند. در این کتاب الفاظ رکیک بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .
 
== اعتبار ==
نه مال و نه عرض و نه جانش بماند»<center/><ref>[http://www.shahbazi.org/pages/Rustam_Al_Tavarikh_Babism.htm «رستم‌التواريخ» و «بشارت ظهور»]</ref>
</center>
کتاب رستم التواریخ در سال 1381 توسط آقای عزیزالله علیزاده تصحیح و در انتشارات فردوس منتشر شده است.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
کاربر ناشناس