تفتازانی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
رده:اصلاح نویسه‌های پنهان و حذف موارد زائد
جز (رده:اصلاح نویسه‌های پنهان و حذف موارد زائد)
* هاشمی، محمود، ''مف‍تاح الدرر من شرح الم‍خت‍صر''، ته‍ران: محمود هاشمی، ۱۳۸۰. شابک: ISBN 964-330-936-3
<small>این کتاب شرحی است بر مختصر المعانی تفتازانی که خود شرحی است بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی که آن نیز تلخیص است از مفتاح العلوم سکاکی</small>
* حسینی دشتی، مصطفی، ''حاشی‍ه ملا عب‍دالل‍ه عل‍ی الت‍هذیب''، قم: دارالتفسیر‏‏،دارالتفسیر، ۱۳۸۲. شابک: ۹۶۴-۷۸۶۶-۲۱-۶
<small>کتاب حاضر شرحی است بر کتاب حاشیه ملا عبدالله‌بن حسین یزدی که آن نیز حاشیه‌ای است بر کتاب «ته‍ذیب المنطق و الکلام» تفتازانی </small>
* عرفان، حسن، ''کرانه‌ها: شرح فارسی کت‍اب مخ‍تص‍ر الم‍عانی''، قم: هج‍رت، - ۱۳۷۵. شابک: ۹۶۴۵۸۷۵۱۹۶
[[رده:نویسندگان مسلمان]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
[[رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست]]
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش