تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گیلان»

جز
رده:اصلاح نویسه‌های پنهان و حذف موارد زائد
جز (رده:اصلاح نویسه‌های پنهان و حذف موارد زائد)
 
== تاریخچه ==
‏رادیورادیو رشت فعالیت خود را در ‏سالسال ۱۳۳۴ با نصب فرستنده‌ای به‏به قدرت ۷۵ وات در [[اداره پست]] و تلگراف گیلان در [[رشت]] آغاز کرد و در ابتدا بخشی از شهر رشت را تحت پوشش داشت نخستین مدیر رادیو رشت آقای سرتیپ پور بود و اولین گوینده آقای محتشمی که در واقع اولین کسی که صدای او از رادیو رشت برای مخاطبان پخش شد.
 
در روز فقط یک ساعت برنامه پخش می شدکه شامل اخبار استان و برنامه های محلی بود. بعد از یک ماه ‏آقایآقای سرتیپ پور کناره گیری کرد و آقای امیر هادی کشفی به ریاست رادیو رشت منصوب شد. براساس ‏پیگیری‌هایپیگیری‌های ایشان دستگاه [[بی سیم]] از ۷۵ واتی به ۱۶۰ وات ارتقاء پیدا کرد‏کرد.
این دستگاه را ارتش گیلان به طور موقت در اختیار رادیوقرار داده بود. از اولین هنر پیشگان نمایشی برنامه ‏رشترشت آقای دودکار را می‌توان نام برد. ایشان در هفته ۱۰ دقیقه برنامه داشتند. از گوینده‌ها، می‌توان آقای ‏انامانام اللـه نوری و مستوفی را نام برد.
با پیگیریهای مجدد آقای کشفی بی سیم ۱۶۰ واتی به یک کیلو واتی تغییر پیدا‏پیدا کرد. با تغییر بی سیم ۱۶۰ ‏واتیواتی به یک کیلو واتی آنتن از اداره پست و تلگراف به آزادگان رشت منتقل شد.
 
در محدوده فرستنده آزادگان یک ساختمان یک طبقه‌ای برای استقرار این آنتن درست شده بود پوشش ‏رادیوییرادیویی همچنان [[شهرستان رشت]] بود یعنی شهر رشت همراه با چند محله روستایی، با دستگاه یک کیلوواتی ‏تعدادتعداد کارکنان زیاد شد. و نام رادیو هم به اداره انتشارات رادیو تغییر پیدا کرد. هنرمندان معروفی وارد عرصه رادیو شدند آقایانی همچون: ویسان لو، جنتی، نژند، جوادی، امانی و [[ناصر مسعودی]] خواننده ‏گیلانیگیلانی.
 
در زمان آقای کشفی، خانم [[نوری زاده]] و خانم عبدالحمید به گویندگان پیوستند. با افزایش کارمندان قسمت ‏اداریاداری و مالی رادیو توسعه پیدا کرد. متأسفانه رادیو رشت محل ثابتی برای اجرای برنامه‌ها نداشت. در ابتدا ‏طبقهطبقه دوم گاراژ رودباری محل پخش برنامه‌های رادیو بود. موسیقی‌ها در آنجا ضبط می‌شد و دو ضبط ‏صوتصوت همراه با یک میکروفن وسایل ضبط موسیقی بودند.
 
با [[راه اندازی]] بی سیم یک کیلوواتی زمان برنامه‌ها به ۲ ساعت افزایش پیدا‏پیدا کرد. در سال ۱۳۳۷ یا اوایل سال ‏‏۱۳۳۸۱۳۳۸ آقای کشفی منتقل شدند و آقای سرمدی به مدیریت اداره انتشارات رادیو منصوب شدند. با آمدن ‏ایشانایشان محل کار به خیابان تختی روبروی یک ساختمان دو طبقه منتقل ودر طبقه دوم آن یک استودیو کوچک برای موسیقی ساخته شد. بعد از آقای سرمدی آقای مؤمن پور شاعر و فرهنگی گیلان ریاست انتشارات رادیو رشت را برعهده گرفت. ایشان تغییرات زیادی در ‏رادیورادیو رشت ایجاد کردند؛ شورای نویسندگان راه اندازی شد، ساعات پخش برنامه‌ها افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که صبحها هم ۳ ساعت برنامه پخش ‏میمی شدوشورای برنامه‌ها نیز راه اندازی شد.
 
برنامه‌های رادیو رشت از صبح تا ۱۱ شب ادامه داشت. در این زمان نمایشنامه، برنامه کودک، برنامه ‏نوجوان،نوجوان، برنامه روستا شروع به تولید شد. سال تولید این برنامه‌ها ۱۳۳۹ بود. از معروفترین برنامه‌های این ‏دورهدوره برنامه‎" دهقان" بود که روزی نیم ساعت از رادیو پخش می‌شد. نویسنده و [[تهیه کننده]] این برنامه ها آقای احمد چهره سا بود. ‎رادیو از دو قسمت تشکیل شده بود؛ قسمت فنی زیرنظر اداره پست و تلگراف و ‏قسمتقسمت اداری زیرنظر انتشارات رادیو بود‎.
 
در زمان آقای مؤمن پور دستگاه یک کیلوواتی به ۱۰ کیلوواتی تغییر پیدا کرد‏کرد. برنامه‌ها از لحاظ کمی ‏وکیفیوکیفی افزایش چشم گیری پیدا کرد. با تغیر آقای مؤمن پور از سمت مدیریت اداره انتشارات رادیو رشت ‏آقایآقای [[نواب صفا]] دیگر شاعر گیلانی به این مسئولیت منصوب شد. در این زمان اداره پست و تلگراف دستگاه ‎۱۰۰ کیلوواتی را در فرستنده آزادگان راه اندازی کردند و این زمانی بود که رادیو و تلویزیون با هم ادغام ‏گردیدگردید. (سال ۱۳۴۹)با گسترش فرستنده آزادگان مهندس پور یوسفی به سمت سرپرستی فرستنده ۱۰۰‎کیلوواتی رشت منصوب شدند .<ref>[http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=5603&Itemid=394 تاریخچه صدا و سیمای مرکز گیلان ] ''(وبگاه صدا و سیمای مرکز گیلان)''</ref>
 
در ابتدا برنامه روزانه ‏خودخود را روی موج متوسط ۱/۴۴۱ متر برابر با ۶۸۰ کیلو سیکل در دو بخش: از ساعت ۹ تا‏تا ۱۲:۳۰ و از ‏ساعتساعت ۳۰:۱۶ تا ۲۱ پخش می‌کرد و پس از افتتاح فرستنده یکصد‏یکصد کیلو واتی ساعات پخش برنامه‌ها به ‏‏۱۹۱۹ ساعت رسید (۵ تا ۳۰: ۲۴) که از این مدت حدود ۶ ساعت تولید محلی بود. با گسترش دامنه فعالیتهای رادیو و بهره گیری از هنرمندان موسیقی و تئاتر گیلان در اواخر ‏سالسال ۱۳۳۷ با افزایش قدرت فرستنده به‏به kw ۱۰ مناطق دیگری از [[رشت]] و حومه در پوشش ‏رادیوییرادیویی این فرستنده قرار گرفت‎.
 
در سال ۱۳۵۳ چهارده برنامه به علاوه برنامه‌های ویژه (سالروزها و ایام سوگواری) پخش مستقیم تولید برای ‏شبکهشبکه جمعاً بمدت ۱۹/۱۰۹۱ ساعت برنامه‏برنامه تولید و پخش شده‌است. از آنجایی که قدرت آن فرستنده بسیار کم بود در سال ۱۳۴۶ فرستنده آزادگان با قدرت‏قدرت kw۱۰۰ اصلی و kw ‎۱۰ رزرو راه اندازی شد‎. در سال ۱۳۶۵ برای سیگنال رسانی بهتر به تمامی نقاط استان، ایستگاه پرقدرت‏پرقدرت کیاشهر با دو فرستنده ‏پرقدرتپرقدرت kw ۱۰۰*۲ جهت پخش شبکه اول رادیویی روی فرکانس KHZ ۱۲۵۱ و دو فرستنده kw ۵۰ + ‎۱۰۰ جهت پخش شبکه دوم روی فرکانس KHZ ۱۵۲۱ و دو فرستنده kw ۴۰۰*۲ جهت پخش برنامه برون ‏مرزیمرزی به زبانهای روسی، انگلیسی، گرجی، [[ترکی آذری]] و [[ترکی استانبولی]] روی فرکانس KHZ ۷۰۲ و KHZ ۱۴۰ نصب و راه اندازی شد‎.
از آنجایی که با راه اندازی این ایستگاه قسمتی از مناطق کوهستانی استان‏استان گیلان مانند رودبار و منجیل، لوشان از ‏کیفیتکیفیت سیگنال رسانی مطلوب برخوردار نبوده و در زیر مقدار استاندارد یک میلی ولت دریافت می‌شد با ‏تعمیرتعمیر و تغییر فرکانس فرستنده آزادگان بدلیل دارا بودن آنتن همه جهته با انتخاب فرکانس پائین KHZ ۶۵۷ برای این فرستنده علاوه بر رفع مشکل این مناطق تمام نقاط کوهستانی استان زیر پوشش مطلوب برنامه قرار ‏گرفت‎گرفت‎.
 
با راه اندازی شبکه استانی صدای مرکز گیلان در سال ۱۳۷۷ برنامه‌های محلی‏محلی از هنگام [[اذان صبح]] شروع و ‏تاتا ساعت ۲۴ شب از فرستنده‏فرستنده kw ۱۰۰+۱۰ روی فرکانس KHZ ۶۵۷ مرکز و برنامه‌های سراسری رادیو از ‏فرستندفرستند رسالت (۲) روی فرکانس KHZ ۱۲۵۱ شبکه (۱) و رسالت (۳) روی فرکانس KHZ ۱۵۲۱ شبکه ‏فرهنگفرهنگ پخش می‌شود. در حال حاضر فرستنده های FM زیباکنار به قدرت kw ۱۰*۲ روی فرکانس MHZ ۳/۹۱ و FM و لوشان ‏بهبه قدرت w ۱۰۰ روی فرکانس MHZ ۷/۱۰۱ و FM آستارا به قدرت w ۱۰۰ روی فرکانس MHZ ۸۹ و FM گنجه به قدرت W ۱۰ روی فرکانس MHZ ۱۰۸ و FM گوشت پزان به قدرت W ۱۰ روی فرکانس MHZ ۱۰۷ شبکه پیام شهرهای رشت و حومه، آستارا، گوشت پزان و شنجوسلات، گنجه و حومه رستم آباد را تحت پوشش قرار می‌دهد‎.
 
== واحدهای برون مرزی ==
[[رده:گیلان]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
[[رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست]]
۴٬۳۱۶٬۲۹۸

ویرایش