تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

جز
جز (ماني صفحهٔ متاتارس را به استخوان‌های کف پا منتقل کرد)
در کف پا جلوتر از استخوان های [[تارس]] ([[کوبوئید]]، [[ناویکولار]] و استخوانهای [[کونیفرم]]) پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس می‌گویند و در واقع کف پا را می‌سازند.
 
جلوتر از متاتارس ها [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آنها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) .متاتارس‌ها قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفاصل بین استخوان های تارس و متاتارس را مفاصل تارسومتاتارس {{انگلیسی|Tarsometatarsal joints}} می‌گویند. مفاصل بین متاتارس‌ها و بند اول انگشتان پا را مفاصل متانارسوفالانژیال {{انگلیسی|Metatarsophalangeal joints}} می‌گویند.
 
متاتارسها به ترتیب از انگشت شست نامگذاری میشوند مثلاً خارجی ترین متاتارس (متصل به انگشت کوچک) متاتارس پنجم نامیده میشود.
 
[[رده:استخوان‌های اندام تحتانی]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]