تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
ملک قاسم میرزا در دوم جمادی الثانی 1222 ه.ق چشم به جهان گشود.او برادر تنی [[ملک منصور میرزا]] بیست و ششمین پسر [[فتحعلی شاه]] بود.او شخصیت جالبی داشته و پیوسته در صدد کسب معلومات تازه بوده به طوری که قصد استخراج قند از چغندر را کرده و در پزشکی هم دست داشته است.او با اروپاییان مراوده خوبی داشت و از آنها حمایت می کرد.
فن عکاسی و عکس برداری در ایران برای اولین بار در شهر [[تبریز]] و توسط ملک قاسم میرزا فرزند [[فتحعلی شاه]] [[قاجار]] آغاز گردید. به علت سفر او به اروپا و تحصیل در فرانسه در روزگاری که اختراع دوربین عکاسی موضوع بحث روز بود و مراوده با اروپائیان در ایران و توجهی که به دانش ها و فرهنگ نوین داشت می توان حتم و یقین کرد که شاهزاده ملک قاسم میرزا نخستین ایرانی ، پس از [[ژول ریشار]] (به گفته ای اولین شخص خارجی که در ایران عکس برداری کرده است) یا همزان با او(و شاید هم پیش از ریشارخان) است که دوربین عکاسی در اختیار داشته و نخستین عکس برداری به شیوه [[داگرئوتیپ]] و سپس [[کلدیون]] را در ایران انجام داده است.
او در اوایل پاییز سال 1265 ه.ق در اردو کشی [[ناصرالدین شاه]] به ییلاق جاجرود ، از همراهان شاه بود و در آنجا از سراپرده شاه و پیشخدمت ها و زنان حرم عکس برداشته و شش ماه بعد آن ها را آلبوم ساخته و در شانزدهم رجب 1266 ه.ق تقدیم نارالدین[[ناصرالدین شاه]] کرده است. این آلبوم در آلبوم خانه [[کاخ گلستان]] محفوظ است.
[[اوژن فلاندن]] جهانگرد فرانسوی که به سال 1256 ه.ق ملک قاسم میرزا را در تبریز دیده بود در باره او اینچنین می نویسد:
((این شاهزاده ملک قاسم میرزا ....بر اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان بزرگ مشرق زمین به شمار می رود ، شش زبان کامل : فرانسه ، انگلیسی ، روسی ، ترکی ، عربی ، هندی را می داند.........))
۴۲

ویرایش