تفاوت میان نسخه‌های «تکیه‌گاه»

[[پرونده: Hinged support (real).svg|بندانگشتی|وسط|شکل واقعی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی)]]
[[پرونده: Hinged support reaction.svg|بندانگشتی|وسط|نمایش ترسیمی تکیه‌گاه مفصلی ثابت (لولایی) به همراه بردارهای واکنش تکیه‌گاه]]
فیغثیغغغغث
 
== تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی) ==
کاربر ناشناس