تفاوت میان نسخه‌های «ملک قاسم میرزا»

بدون خلاصه ویرایش
| دودمان = [[قاجاریان]]
| پدر = [[فتحعلی‌شاه قاجار]]
| مادر = جیران خانم ملقب به فروغ السلطنه
| فرزندان = [[امامقلی میرزا]]
| دین =
((این شاهزاده ملک قاسم میرزا .... بر اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان بزرگ مشرق زمین به شمار می‌رود، شش زبان کامل: فرانسه، انگلیسی، روسی، ترکی، عربی، هندی را می داند.........))
آقاي [[ذكاء]] نويسنده كتاب «سيري در تحول فن عكاسي در ايران در دوران قاجار» اعتقاد دارد كه ملك قاسم ميرزا نويسنده نخستين رساله عكاسي نيز هست. از آنجا كه وي به ٦ زبان زنده دنيا تسلط داشته است، احتمالا تنها گزينه ممكن براي تاليف رساله كوچك «كتاب فوتوگرافي» مي تواند باشد.اين كتاب شامل ١٤ صفحه در قطع ١٥*٦ است و ابتدا در سال ١٢٧٤ هجري قمري وارد كتابخانه [[اعتضادالسلطنه]] شد و سپس به كتابخانه [[مدرسه ناصري]] (سپهسالار) وقف شد.
ملک قاسم میرزا یکبار در جوانی و بار دوم در ١٢٥٨ قمری به حکومت [[اورمیه]] منصوب می شود. پس از فوت [[محمد شاه]] در ١٢٦٨ قمری [[ناصرالدین شاه]] قاجار نیز او را در حکومت [[اورمیه]] ابقا نمود.بدین ترتیب قرا اطراف دریاچه و خود دریاچه در اختیار وی بود و ایشان با قایقی در دریاچه سیاحت و شکار می نمود.در حکومت اورمیه از دوستداران فرهنگ غرب و حامی برپایی مدرسه به سبک نوین بود. خود در ١٢٥٠ قمری نزد [[جاستین پرکینز]] انگلیسی را می آموزد. با میسیونهای مذهبی روابط دوستانه داشت و در ١٢٥٥ قمری فرمانی از [[محمد شاه]] برادر زاده اش مبنی بر تاسیس مدرسه ای برای نشر علوم و تربیت جوانان مسیحی و مسلمان می گیرد. فرزندش [[امامقلی میرزا]] بعد از پدر جانشین و مدتی حاکم اورمیه می شود.
 
 
== منابع ==
۴۲

ویرایش