تفاوت میان نسخه‌های «رستاخیز»

جز
== فلسفه افلاطونی ==
در فلسفه افلاطونی و اندیشه‌های دیگر فلاسفه یونان، گفته می‌شود که در مرگ روح بدن پَست را پشت سر می‌گذارد. این نظر که رستاخیز عیسی روحانی بود نه جسمانی، طرفدارانی در میان برخی معلمان مسیحی نیز پیدا کرد، کسانی که نویسنده کتاب اول یوحنا آنها را [[دجال]] و ضد مسیحی می داند. اعتقادات مشابهی در کلیساهای اولیه شکل گرفت و با گنوستیزم موسوم شد. هر چن بر اساس آنچه که در [[انجیل لوقا]] آمده عیسی مسیح رستاخیز یافته به صراحت می‌گوید<ref>انجیل لوقا باب۳۹ آیه ۲۴</ref>،
{{نقل قول|نگاه کنید به دستانم و پاهایم، که من خودم هستم. دست بزنید و ببینید، برای یک روح گوشت و استخوان نیست درحالیکهدر حالی که می‌بینید من دارم.}}
 
== اسلام ==
۳۳۲

ویرایش