پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
تمام ارگانیسم ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند.
بیان انرژی نشان میدهد که [[دما]] در نتیجه تغییرات انرژی تابشی تغییر میکند.
 
==1. پراکندگی افقی درجه حرارت: ==
پراکندگی افقی درجه حرارت در سطح کره زمین ودر نواحی مختلف جغرافییایی به علل گوناگون متفاوت است .
در این امر ؛علاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز وشب، تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه ای بر خور دار است .
تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه ای بر خور دار است .
نقشه های پراکندگی درجه حرارت روی زمین تهیه وترسیم شده است..<ref name="فائزه بابایی"/>{{سخ}}
در این نقشه ها درجه حرارت دیده بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل میگردد .
بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریبا [[۶]] درجه سانتی گراد یر درجه حرارت دیده بانی اضافه میکند .
[[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است .
ولی به تنهایی نم توان عامل محدود کننده ای باشد،زیرا در این صورت باید نقشه های پراکندگی درجه حرارت جهانی که تبدیل به سطح دریا شده باشد نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد ،
نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد ،
در صورتی که واقعیت جز این است .به طوری که در بحث مربوط به تابش و[[ تشعشع ]] گفته شد گرم شدن نواحی مختلف روی زمین به دلایل مختلف ، متفاوت است.
اختلاف پراکندگی ابها و خشکی ها در دو نیم کره
همچنین اختلاف درجه حرارت بین خشکی ها و اب ها ، سبب عمده [[ اختلاف درجه حرارت ]] نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی می باشد .
جریانات دریایی عامل مهم اثر دریاها در اختلاف درجه حرارت می باشد .
زیرا بر اثر جریانات دریایی توده های عظیمی از اب دریا ها از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر منتقل میگردد .بدین ترتیب ،جریان انتقال اب گرم از منطقه ای گرم باعث انتقال حرارتدر جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد میشود .در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض های پایین میگردند .
بدین ترتیب ،جریان انتقال اب گرم از منطقه ای گرم باعث انتقال حرارتدر جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد میشود .
جریان [[ گلف استریم ]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات میباشد . این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از خلیج مکزیک شروع شده وبه سمت شمال شرقی ،سواحل ارودا را تحت تاثیر قرار می دهد . .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض های پایین میگردند .
جریان [[ گلف استریم ]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات میباشد .
جریان [[ گلف استریم ]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات میباشد . این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از خلیج مکزیک شروع شده وبه سمت شمال شرقی ،سواحل ارودا را تحت تاثیر قرار می دهد . .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
== 2. آنومالی دمایی : ==
در مقایسه میانگین درجه حرارت یک نقطه با میانگین درجه حرارت تمام نقاط عرض جغرافیایی که از همان نقطه عبور میکند .یک تفاوت دمایی مشاهده می گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی میگویند .در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه های شرقی خشکی های انومالی منفی دارد .در مقابل مناطق مناطق واقع در کناره های غربی خشکی ها به علت جریانات اب گرم دارای آنومالی مثبت می باشد .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
یک تفاوت دمایی مشاهده می گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی میگویند .
در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه های شرقی خشکی های انومالی منفی دارد .
در مقابل مناطق مناطق واقع در کناره های غربی خشکی ها به علت جریانات اب گرم دارای آنومالی مثبت می باشد .
<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
 
==3. عوامل موثر در پراکندگی افقی درجه حرارت : ==