پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''پراکندگی درجه حرارت'''
==درجه حرارت هوا==
درجه حرارت یا دما عبارت از اندازه گیری [[انرژی گرمایی]] است ؛که در خاک و هوا قابل سنجش میباشد .
تمام ارگانیسم ها به صورت مستقیم از این حرارت متاثرند.
بیان انرژی نشان میدهد که [[دما]] در نتیجه تغییرات انرژی تابشی تغییر میکند. <ref name="فائزه بابایی"/>{{سخ}}
 
==1. پراکندگی افقی درجه حرارت: ==
پراکندگی افقی درجه حرارت در سطح کره زمین ودر نواحی مختلف جغرافییایی به علل گوناگون متفاوت است .
در این امر ؛علاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز وشب، تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه ای بر خور دار است .
 
تغییر مکان نیز از اهمیت ویژه ای بر خور دار است .
نقشه های پراکندگی درجه حرارت روی زمین تهیه وترسیم شده است..<ref name="فائزه بابایی"/>{{سخ}}
در این نقشه ها درجه حرارت دیده بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل میگردد .
بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریبا [[۶]] درجه سانتی گراد یر درجه حرارت دیده بانی اضافه میکند .
در این نقشه ها درجه حرارت دیده بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل میگردد .
[[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است .
بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریبا [[۶]] درجه سانتی گراد یر درجه حرارت دیده بانی اضافه میکند .
[[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است .
ولی به تنهایی نم توان عامل محدود کننده ای باشد،زیرا در این صورت باید نقشه های پراکندگی درجه حرارت جهانی که تبدیل به سطح دریا شده باشد
نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد ،
در صورتی که واقعیت جز این است .به طوری که در بحث مربوط به تابش و[[ تشعشع ]] گفته شد گرم شدن نواحی مختلف روی زمین به دلایل مختلف ، متفاوت است.
اختلاف پراکندگی ابها و خشکی ها در دو نیم کره
همچنین اختلاف درجه حرارت بین خشکی ها و اب ها ، سبب عمده [[ اختلاف درجه حرارت ]] نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی می باشد .
جریانات دریایی عامل مهم اثر دریاها در اختلاف درجه حرارت می باشد .
زیرا بر اثر جریانات دریایی توده های عظیمی از اب دریا ها از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر منتقل میگردد .
بدین ترتیب ،جریان انتقال اب گرم از منطقه ای گرم باعث انتقال حرارتدر جهت افقی ار ان منطقه به نواحی سرد میشود .
در مقابل جریانات سرد از منطقه قطب سبب اعتدال حرارت در عرض های پایین میگردند .
جریان [[ گلف استریم ]] یک نمونه بسیار بارز از این جریانات میباشد .
این جریان دراقیانوس اطلس شمالی از خلیج مکزیک شروع شده وبه سمت شمال شرقی ،سواحل ارودا را تحت تاثیر قرار می دهد . .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
== 2. آنومالی دمایی : ==
در مقایسه میانگین درجه حرارت یک نقطه با میانگین درجه حرارت تمام نقاط عرض جغرافیایی که از همان نقطه عبور میکند .
یک تفاوت دمایی مشاهده می گردد که این اختلاف حرارت را انومالی دمایی میگویند .
در منطقه حاره به علت جریانات سرد دریایی نواحی واقع در کرانه های شرقی خشکی های انومالی منفی دارد .
<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پور"/>{{سخ}}
 
==3. عوامل موثر در پراکندگی افقی درجه حرارت : ==
به طور کلی عوامل موثر در پراکندگی زمانی ومکانی درجه حرارت وتغییرات دوزانه وفصلی ان را به صورت زیر می توان بیان داشت .
[[1]] شدت ومدت تابش خورشیدی
[[2]] درجه ضایعات انرژی خورشیدی ضمن گذر از اتمسفر
[[3]] طبیعت زمین ،پراکندگی خشکی ها و دریا ها،شیب وجهت ناهمواری ها،پوشش گیاهی ، میزان نمناکی و خصوصیاتت نمناکی.
[[4]] نسبت بین تشعشع زمینی وتشعشع اتمسفر
[[5]] انرژی ازاد شده ویا مصرف شده در مواقع تبخیر ،تراکم ، یخبندان ، ذوب
[[6]] شدت وجهت انتقال انرزی به هنگام جریان های دریایی وحرکات افقی هوا .
[[7]] انتقال انرژی ، ضمن حرکات همرفتی هوا اشفتگی
[[8ّّ]] ارتفاع
==تعیین شرایط حرارتی ==
تعیین شرایط حرارتی هر ناحیه وابسته به سه گروه از عوامل می باشد .<ref name="دکتر رستمی "/>{{سخ}}
۱ خصوصیات۱خصوصیات مربوط به تابش
۲ خصوصیات زمین
۳ عوامل مربوط به انتقال انرژی
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" style="margin: ۰ ۰ ۰٫۵em 1em;"
|+'''اثر شرایط طبیعی در پراکندگی دما'''
|- bgcolor="#f0f0f0"
! ایستگاه
! عرض جغرافیایی
!میانگین درجه حرارت گرمترین ماه سال
|-
|والنتیا||[[۵۱]]||{{چپ‌چین}} اوت ۱ر۱۵{{پایان چپ‌چین}}
|-
|[[گوتینگن]]||۵۵||{{چپ‌چین}} ژانویه۹ر۰{{پایان چپ‌چین}
|-
|ورشو||[[۵۲]]||{{چپ‌چین}} :۹ر۸{{پایان چپ‌چین}}
|-
|[[پورت سمپسون]]||۵۴||{{چپ‌چین}} :۷ر۱۳{{پایان چپ‌چین}}
|-
منابع
منابع
# .<ref name="دکترفائزه رستمیبابایی">دکتربابایی، رستمیفائزه /کتاب تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ساختمانی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱(ص۴و۱۳و۸۶-۸۴)</ref>
# .<ref name="فائزهدکتر باباییابراهیم جعفر پور">بابایی،دکتر فائزهابراهیم جعفر پور/کتاب تنظیم شرایطاقلیم محیطی و تاسیسات ساختمانیشناسی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱۱۳۷۱(ص۴و۱۳و۸۶-۸۴ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵ )</ref>
# .<ref name="دکتر ابراهیم جعفر پوررستمی">دکتر ابراهیمرستمی جعفر پور/کتاب تنظیم اقلیم شناسیشرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۷۱(ص۳۳ ص۳۴ ص۳۵ )</ref>
==منابع==
# .<ref name="دکتر رستمی">دکتر رستمی /کتاب تنظیم شرایط/ مرکز نشر جهش چاپ اول </ref>
== منابع ==
{{پانویس}}