مدیریت نوآوری: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== مبانی مدیریت نوآوری ==
در رشتهٔ خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریت نوآوری موضوعات مختلفی مانند مدیریت انگیزش خلاقیت و مدیریت ایده‌های خلاق منابع انسانی سازمان، ساختارهای سازمانی پشتیبان خلاقیت و نوآوری، فرهنگ‌های سازمانی پشتیبان خلاقیت و نوآوری، مدل‌ها و ساز و کارهای نوآوری، مدیریت دانش سازمانی، فرایندهای خلق دانش (دانش آفرینی)، استراتژی‌هایمدیریت استراتژیک نوآوری، مدیریت پروژه های نوآورانه ، فرایندهای نوآوری فناورانه و مدیریت مهندسی سیستم و مهندسی نوآوری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد (گلستان هاشمی، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰)<ref>{{یادکرد |کتاب = خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی و مدیریت نوآوری | نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری = | چاپ = | 1387 = |شابک =}}</ref>.
 
'''مدیریت نوآوری جامع''' رویکرد نوینی به مدیریت نوآوری است که با سازمان دهی و به کارگیری حداکثری منابع و قابلیت‌های سازمانی، شایسنگی ویژهٔ نوآوری در سازمان را در راستای تحقق ارزش آفرینی و انواع دستاوردهای نوآورانه بر مبنای '''خلاقیت شناسی مدیریت ارزش''' به وجود می‌آورد. رویکرد مدیریت نوآوری جامع برای اول بار به طور تقریبا همزمان توسط یک پژوهشگر چینی (گسو ،۲۰۰۲) و یک پژوهشگر ایرانی (گلستان هاشمی، ۲۰۰۲ )ارائه گردیده است . مدیریت نوآوری جامع دارای زیر نظام های متعددی از جمله نظام مدیریت دانش جامع ، نظام مهندسی نوآوری و نظام مهندسی سیستم می باشد و با رویکردهای مدیریت فرهنگ تعالی جامع ، مدیریت تعالی سازمانی جامع و مدیریت جامع خلق ارزش ارتباط زیادی دارد <ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع. فصلنامه علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی | نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | 1382 = |شابک =}}</ref>.<ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی سازمانی، مهندسی و مدیریت نوآوری | نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | 1390 = |شابک =}}</ref>.
 
== زیرنویس‌ها ==
۲۲۹

ویرایش