زیمنس ان‌ایکس: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 11663698 توسط P.arashnia (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 11663698 توسط P.arashnia (بحث))
<gallery>
<!-- Deleted image removed:Image:NX7-double-fan-04-nm-300dpi.jpg|NX7 Double Fan Assembly -->
Imageپرونده:NX7-HD3D-car-300dpi.jpg|NX7تصویر HD3Dیک imageخودرو ofدر an automobileNX7
Imageپرونده:Cad crank.jpg|Cadطراحی crankمیل لنگ به کمک رایانه
Imageپرونده:Ugs-nx-5-engine-airflow-simulation.jpg|engineشبیه airflowسازی simulationجریان هوا بر روی موتور
<!-- Image:whx.jpg| -->
</gallery>