مهندسی سیستم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
'''مهندسی سیستم''' در یک تعریف کلی عبارت از روش شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی ها و قابلیت های کارکردی مشخص می باشد. به بیان دیگر '''مهندسی سیستم''' دانش و روش شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزایانه میان آنها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان ( محصول ) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می باشد . مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی می باشد(گلستان هاشمی ،1389 ).
برای مهندسی سیستم تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که البته اکثر آنها اشتراک مفهومی بالایی دارند. انجمن بین المللی مهندسی سیستم(INCOSE)مهندسی سیستم را چنین تعریف نموده است : '''مهندسی سیستم''' یک رویکرد میان رشته ای برای تحقق بخشیدن به سیستم های موفق( Successful Systems) می باشد.در این راستا بر فرایندهای تعریف نیازهای مشتری و تعریف قابلیت های اولیه مورد نیاز در چرخه ی توسعه،الزامات مستند سازی ، طراحی و اعتبارسنجی سیستم معطوف است.هدف مهندسی سیستم برآورده شدن حداکثری نیازهای مشتریان و ذینفعان سازمان باحداکثر کیفیت و اعتمادپذیری و حداقل هزینه هاو طبق برنامه از پیش تعیین شده می باشد<ref>{{یادکرد |کتاب = راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم( SEBOK)| نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | = |شابک =}}</ref> .
هدف مهندسی سیستم برآورده شدن حداکثری نیازهای مشتریان و ذینفعان سازمان باحداکثر کیفیت و اعتمادپذیری و حداقل هزینه هاو طبق برنامه از پیش تعیین شده می باشد .
 
== مفهوم سیستم ==
 
== منابع دانشی مهندسی سیستم ==
از جمله معتبرترین منابع دانشی مهندسی سیستم موارد زیر می باشند:
*راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK
*کتاب راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE
*کتاب راهنمای مهندسی سیستم ناسا(NASA-SEH)
 
 
==فرایندهای مهندسی سیستم - SIMILAR ==
یکی از متداول ترین رویکردها به مهندسی سیستم ، فرایندهای هفت گانه برای آن لحاظ گردیده که یا عبارت '''SIMILAR''' نشان داده می شود که شامل موارد زیر می باشد:
1- بیان مسئله
2- بررسی انواع گزینه ها
3- مدل سیستم
4- یکپارچه سازی
5- راه اندازی سیستم
6- ارزیابی عملکرد
7- ارزیابی مجدد (گلستان هاشمی ،1390)
 
== منابع دانشی مهندسی سیستم ==
از جمله معتبرترین منابع دانشی مهندسی سیستم موارد زیر می باشند:
*راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK
*راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE
*راهنمای مهندسی سیستم ناسا(NASA-SEH)
 
== راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK ==
== راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE ==
 
<ref>{{یادکرد |کتاب = راهنمای مهندسی سیستم(INCOSE)| نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | = |شابک =}}</ref> .
== راهنمای مهندسی سیستم ناسا ==
 
*== راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoKNASA ==
 
== جستارهای مرتبط ==
*تفکر سیستمی
*تحلیل سیستمی
*سیستم مهندسی نوآوری
*مدیریت نوآوری جامع
*خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی
۲۲۹

ویرایش