مدیریت نوآوری: تفاوت میان نسخه‌ها

==مدیریت دانش جامع ==
 
''' مدیریت دانش جامع''' ( TKM- Total Knowledge Management )رویکرد همه جانبه نگر و فراگیر به مدیریت دانش به منظور دستیابی به دانش جامع می باشد . رویکرد مدیریت دانش جامع معطوف به فراگیری فرایندهای مدیریت دانش درون گرا و برون گرا در سراسر زنجیره ارزش سازمان بوده و زیر ساخت اصلی پشتیبان در رویکردهای نوین مدیریت نوآوری جامع ، مدیریت تعالی سازمانی جامع و '''مدیریت جامع خلق ارزش'''( Total Quapronovation Management ) محسوب می گردد( گلستان هاشمی،1389 ).
 
==جستارهای مرتبط ==
۲۲۹

ویرایش