تفاوت میان نسخه‌های «امپراتور همه بیماری‌ها: زندگی‌نامه سرطان»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +املا+مرتب (۷.۷): + رده:کتاب‌های ۲۰۱۰ (میلادی)+[[رده:برندگان جایزه پولیتزر برای کتاب‌های غیر داستانی ع...)
'''ایجاد امپراطور تمام مریضی‌ها: زندگی‌نامه سرطان''' نوشته شده توسط [[سیدارتا موکرجی]]، در سال ۲۰۱۰ چاب شده است. این کتاب زندگی نامهزندگی‌نامه [[سرطان]] را شرح می دهدمی‌دهد که از ۴۶۰۰ سال قبل از میلاد شروع شده و به آخرین پیشرفت هاپیشرفت‌ها و فهم علم امروزی از سرطان ختم می شودمی‌شود. سیدارتا موکرچی در زمان نگارش کتاب پزشک و متخصص سرطان در موسسه سرطان [[دینا فاربر]] و [[بیمارستان عمومی ماساچوستس]] بوده و هم اکنون در [[دانشگاه کلمبیا]] تدریس و تحقیق می کندمی‌کند. این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده استشده‌است. با این وجود مقاطع تاریخی و مباحث علمی دقیق و مستند توصیف شده اندشده‌اند. این کتاب در سال ۲۰۱۱ برنده [[جایزه پولیتزر]] شده است.
 
موکرجی تاریخ سرطان را از ۴۶۰۰ سال قبل از میلاد در مصر شروع می کند. پزشکان مصری که با مفهوم [[سلول]] آشنا نبوده اند، ولی در عوضدر‌عوض به مباحث [[مکانیک سیالات]] تسلط داشته اند،داشته‌اند، سرطان را ناشی از عدم تعادل مایعات بدنی می دانسنتدمی‌دانسنتد. طبق این کتاب، سرطان تا ۲۰۰۰ سال در تاریخ حضوری خاموش داشت تا مورخ یونانی، هرودوت،[[هرودوت]]، از آتوسا،[[آتوسا]]، دختر [[کوروش]] و همسر داریوش،[[داریوش]]، نام می بردمی‌برد که در سینه خود یک توده دردآور را حس می کندمی‌کند. این توده توسط خدمتکار یونانی آتوسا جراحی شده و بیرون آورده می شودمی‌شود. عملی که ظاهراًظاهرا حداقل به طوربه‌طور موقت موفقیت آمیز بوده استبوده‌است.
 
موکرجی در این کتاب تاریخچه روش هایروش‌های موجود در مواجهه با سرطان را به خوبی شرح می دهدمی‌دهد. روشهاییروش‌هایی که شامل جراحی و مشکلاتش مثل بی هوشیبی‌هوشی و عفونت، شیمی درمانی، اشعه[[شیمی‌درمانی]]، درمانی[[اشعه‌درمانی]] و درمان های[[درمان‌های هدفمند]] می شوند. در این کتاب پدیده سرطان، [[عوامل سرطان زا،زا]]، معاینه،[[معاینه]]، درمان،[[درمان]]، پیشگیری،[[پیشگیری]]، [[پیش‌آگهی]] و بسیاری مباحث مرتبط با سرطان و تاریخ سرطان به زبان ساده و در عین حال دقیق و مستند شرح داده می شود.
 
[[رده:برندگان جایزه پولیتزر برای کتاب‌های غیر داستانی عام]]