تفاوت میان نسخه‌های «شهرسازی ایرانی»

جز
عوامل دیگر:عوامل اجتماعی،اقتصادی،انسانی،اعتقادی ،آرمانی و جهان بینی،حکومتی،سیاسی و کالبدی.
== فرم شهر پس از اسلام ==
پس از اسلام با جهان بینی نسبی که به وجود می آید.<ref>"از شار تا شهر /دکتر حبیبی</ref>نیروهای بیش تری مجال عمل و تاثیر بر شهر و یکدیگر پیدا می کنند و فرم شهر به تدریج اجتماعی تر و بازتر می شود.نظم هندسی که در فرم اجزای [[معماری|معماریو]] درون بناها و فضاهایشان جریان دارد،جای خود را به نظمی فضایی در ابعاد مختلف می دهد.ممکن است این نظم از نظر هندسی نا منظم به نظر رسد مانند بافت شهر های تاریخی [[یزد]]،[[کرمان]]،[[اصفهان]] و ...]]
با این توصیف ،این شهر ها را نمی توان با شهرهای ارگانیک(در قرون وسطی)<ref> "تاریخ شکل شهر/موریس،جیمز</ref>یا حتی شهر های عربی-اسلامی"<ref>شهر های عربی اسلامی"سلیم،حکیم بسیم</ref>به رقم وجود برخی مشابهت های کالبدی یکسان و مشابه دانست.و باید در پس بافت های در هم تنیده و معابر به ظاهر نامنظم،به لایه های عمیقی از اندیشه و فرهنگ ایرانی-اسلامی نگاه کرد.
 
۳۱۶

ویرایش