باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[فرهنگ غرب]] از حوضه‌ی [[دریای مدیترانه]] و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده است و غالب اوقات از [[یونان]] و [[رم]] به عنوان بنیانگذاران فرهنگ غربی یاد میشود. فرهنگ غربی ابتدا در شرق و غرب خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناق بیشتری از سواحل میترانه را شامل شد. در این بین فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ [[خاورنزریک باستان]] مانند [[فنیقی‌ها]],[[کارتاژ|کارتاها]], [[میان‌رودان]] و [[مصر باستان]] تاثیر پذیرفت. بعدها آنها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب, مرکز, جنوب شرق, شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطه‌ی خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن داوزدهم میلادی) و مسیحی سازی لیتوانی ( قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world#Introduction</ref>.
{{بخش نیازمند گسترش}}
== مقاطع تاریخی ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== یونان باستان ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== امپراطوری رم ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== جدایی شرق و غرب ===
{{نوشتار اصلی|جدایی شرق و غرب}}
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== استعمارگری غرب ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== دوران جنگ سرد ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
== تعاریف جدید ==
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== فرهنگ ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== سیاست مدرن ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
=== اقتصاد ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
== جستارهای وابسته ==
۲۲

ویرایش