مهندسی ارزش: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
مهندسی ارزش یک فن نظام یافته در رویکرد ارزش ([[ارزش‌گرایی]] {{انگلیسی|VALUISM}}) است و در چهارچوب [[مدیریت پروژه]]، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می‌کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی‌داند. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه‌ها یا کاستن از کیفیت کار است.
 
'''مدیریت ارزش''' ( Value Management ) مفهومی متفاوت و گسترده تر از مهندسی ارزش دارد. مدیریت ارزش یک رویکرد مدیریتی به ارزش است درحالی که مهندسی ارزش یک تکنیک برای افزایش ارزش در یک پروژه یا محصول است ، مانند مدیریت کیفیت که یک رویکرد مدیریتی است و مهندسی کیفیت که مجموعه ای از تکنیک ها برای حل مسئله های کیفیت و بهبود آن می باشد .
در رویکرد '''مدیریت جامع خلق ارزش''' (TVCM) که رویکردی فراگیر و همه جانبه نگر به فرایندهای خلق ارزش دارد مهندسی ارزش یکی از چندین زیر بخش های آن محسوب می گردد( گلستان هاشمی ،1389 ).
 
== تاریخچه ==
۲۲۹

ویرایش