تفاوت میان نسخه‌های «علی ظهیرالدوله»

{{ترتیب‌پیش‌فرض:ظهیرالدوله، علی‌}}
 
[[رده:انجمن اخوت|ظهیرالدوله، علی‌خان]]
[[رده:انقلاب مشروطه|ظهیرالدوله، علی‌خان]]
[[رده:زادگان ۱۲۴۳]]
[[رده:زادگان ۱۲۸۱|ظهیرالدوله، علی‌خان(قمری)]]
[[رده:زادگان ۱۸۶۴ (میلادی)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۰۳]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۴۲ (قمری)]]
[[رده:سیاست‌مداران اهل ایران در دوره قاجاریان]]
[[رده:زادگان ۱۲۸۱|ظهیرالدوله، علی‌خان]]
[[رده:سیاست‌مدارانصوفیان اهل ایران در دوره قاجاریان|ظهیرالدوله، علی‌خان]]
[[رده:صوفیان اهل ایران|ظهیرالدوله، علی‌خان]]
[[رده:مدفونان در گورستان ظهیرالدوله]]
[[رده:همدان]]