تفاوت میان نسخه‌های «درام ارمنستان»

جز
{|class="wikitable" style="font-size: 90%"
|-
! روی اسکناس !! پشت اسکناس !! ارزش !! سالدر گردش از !! از گردش خارج در انتشار
|-
| [[پرونده:50dram 1998.png|141 px]]||[[پرونده:50dram 1998-1.png|141 px]]|| ۵۰ درام|| ۱۹۹۸ || ۲۰۰۴
|-
| [[پرونده:100dram 1998.png|141 px]]|| [[پرونده:100dram 1998-1.png|141 px]] || ۱۰۰ درام|| ۱۹۹۸ || ۲۰۰۴
|-
| [[پرونده:500dram.png|144 px]]|| [[پرونده:500dram1.png|144 px]] ||۵۰۰ درام||۱۹۹۹ || در گردش
|-
| [[پرونده:1000dram.png|144 px]]|| [[پرونده:1000dram1.png|144 px]] ||۱۰۰۰ درام|| ۱۹۹۹ / ۲۰۰۱ / ۲۰۱۱ || در گردش
|-
| [[پرونده:5000dram.png|147 px]]|| [[پرونده:5000dram1.png|147 px]] || ۵۰۰۰ درام|| ۱۹۹۹ / ۲۰۰۳ / ۲۰۰۹ / ۲۰۱۲ || در گردش
|-
| [[پرونده:10000dram.png|150 px]]|| [[پرونده:10000dram1.png|150 px]] || ۱۰۰۰۰ درام|| ۲۰۰۳ / ۲۰۰۶ / ۲۰۰۸ / ۲۰۱۲ || در گردش
|-
| [[پرونده:20000dram.png|153 px]]|| [[پرونده:20000dram1.png|153 px]] || ۲۰۰۰۰ درام|| ۱۹۹۹ / ۲۰۰۷ / ۲۰۰۹ / ۲۰۱۲ || در گردش
|-
| [[پرونده:50000dram.png|156 px]]|| [[پرونده:50000dram1.png|156 px]] || ۵۰۰۰۰ درام|| ۲۰۰۱ || در گردش
|-
| [[پرونده:AMD 100,000 ob.jpg|159 px]]|| [[پرونده:100,000 AMD rev 2009.jpg|159 px]] || ۱۰۰۰۰۰ درام|| ۲۰۰۹ || در گردش
|}
 
 
 
 
 
 
 
 
== نرخ کنونی ارز ==
۱٬۷۴۳

ویرایش