استخوان هرمی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
استخوان های ردیف فوقانی (پروگزیمال) مچ دست از سمت خارج به داخل عبارتنداز:
* ناوی ([[اسکافوئید]])
* [[استخوان هلالی|هلالی]] ([[لونیت]])
* هرمی (تریکتروم)
* نخودی ([[پیزیفورم]])