تهیه‌کننده تلویزیونی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
'''تهیه‌کننده تلویزیونی''' نقش اولیهٔ کنترل تمام جنبه‌های تولید را به عهده دارد، از ایده اولیه [[برنامهٔ تلویزیونی]] گرفته تا استخدام [[بازیگر]] و نظارت بر فیلم‌برداری و نظارت بر درستی مطالب محتوای برنامه. اغلب تهیه‌کننده است که مسئول کیفیت برنامه محسوب می‌شود و بقا و دوام [[برنامه تلویزیونی]] به کار او بستگی دارد، البته نقش تهیه‌کننده از یک برنامه به برنامه دیگر، یا از یک سازمان به سازمان دیگر، فرق می‌کند و کم و زیاد می‌شود.
بعضی از تهیه‌کننده‌ها بیشتر نقش اجرایی، یا [[مدیر عامل،عامل]]، را به عهده می‌گیرند. این عده فکر برنامه‌های جدید را می‌پرورانند و آن را متناسب با شبکهٔ خاص تنظیم می‌کنند. بعد از آن که شبکه مورد نظر ایده آن‌ها را پذیرفت، آن‌ها متمرکز می‌شوند بر جنبه‌های اقتصادی کار، مثل بودجه‌ریزی و قرارداد. سایر تهیه‌کنندگان با کار روزمره تولید درگیر می‌شوند، و در کارهایی مثل نوشتن فیلم‌نامه، [[طراحی صحنه،صحنه]]، انتخاب بازیگر، و حتی کارگردانی هم شرکت می‌کنند.
 
== جایگاه تهیه‌کننده ==