باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== فیلم شناسی==
۱۳۵۹- [[موج طوفان]] ([[منوچهر احمدی]])
 
۱۳۷۲- [[بلندی های صفر]] ([[حسینعلی لیالستانی]])
 
۱۳۷۴- [[ماه مهربان]] ([[قاسم جعفری]])
 
۱۳۷۴- [[مصائب عاشق فقیر]] ([[حسینعلی لیالستانی]])
 
۱۳۷۵- [[فصل پنجم]] ([[رفیع پیتز]]) که بعلت مرگ او ناتمام ماند.
 
۶۶۴

ویرایش