تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

جز
 
== تصحیحات ==
* جوامع الحکایات، تصحیح دکتر بانو مصفا، انتشارات [[بنیاد فرهنگ ایران،ایران]]، سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳.
* منتخب جوامع الحکایات برای دبیرستان‌ها، تصحیح [[ملک الشعرای بهار|مرحوم ملک الشعرای بهار]]، انتشارات وزارت فرهنگ، سال ۱۳۲۴.
* جوامع الحکایات، چاپ افست از نسخهٔ خطی، مرحوم محمد رمضانی.