تفاوت میان نسخه‌های «استخوان‌های متاتارسال»

بدون خلاصه ویرایش
'''متاتارس''' {{انگلیسی|Metatarsus}} به استخوان‌های کف پا که در هر پا پنج عدد هستند گفته می‌شود.
== آناتومی ==
دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان های [[تالوس]] و [[استخوان پاشنه پا|پاشنه]] یا کالکانئوس را روی هم رفته هیندفوت Hindfoot یعنی پشت پا می نامند.
در کف پا جلوتر از استخوان های [[تارس]] ([[کوبوئید]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] و استخوانهای [[کونیفرم]]) پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس می‌گویند و در واقع کف پا را می‌سازند.
 
جلوتر از این دو استخوان گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به آنها استخوان های تارس میگویند. مجموعه این پنج استخوان (استخوان های [[استخوان مکعبی]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] و استخوانهای [[کونیفرم]])) را میدفوت Midfoot یا پای میانی هم مینامند.
 
در کف پا جلوتر از استخوان های [[تارس]] ([[کوبوئید]]، [[استخوان ناوسان|ناویکولار]] و استخوانهای [[کونیفرم]]) پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها [[متاتارس]] می‌گویند و در واقع کف پا را می‌سازند. متاتارسها و انگشتان پا فور فوت را تشکیل میدهند.
 
جلوتر از متاتارس ها [[انگشتان پا]] قرار دارند که هر کدام از آنها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) .متاتارس‌ها قبل از انگشتان پا قرار دارند. مفاصل بین استخوان های تارس و متاتارس را مفاصل تارسومتاتارس {{انگلیسی|Tarsometatarsal joints}} می‌گویند. مفاصل بین متاتارس‌ها و بند اول انگشتان پا را مفاصل متانارسوفالانژیال {{انگلیسی|Metatarsophalangeal joints}} می‌گویند.