تفاوت میان نسخه‌های «شاپور محمدی»

جز (ربات: حذف از رده:پیگیری ربات حذف کارکتر نادرست)
[[رده:زادگان ۱۳۵۳]]
[[رده:دانشگاهیان ایرانی]]
[[رده:استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران]]
[[رده:استادان گروه مدیریت مالی و بیمه دانشگاه تهران]]
[[رده:اقتصاددانان اهل ایران]]