باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۵ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
این واژه به [[فلسفه غربی]] و [[فرهنگ]] کشورهای غربی نیز اشاره دارد.
== مقدمه ==
[[فرهنگ غرب]] از حوضه‌ی [[دریای مدیترانه]] و اطراف آن سرچشمه گرفته و آغاز شده است و غالب اوقات از [[یونان]] و [[رم]] به عنوان بنیانگذاران [[فرهنگ غربی]] یاد میشود. فرهنگ غربی ابتدا در شرق و غرب خود گسترش یافت و سواحل دریای سیاه را دربرگرفت و مناقمناطق بیشتری از سواحل میترانهمدیترانه را شامل شد. در این بین فرهنگ غربی از فرهنگهای غنیِ [[خاورنزریک باستان]] مانند [[فنیقی‌ها]],[[کارتاژ|کارتاها]], [[میان‌رودان]] و [[مصر باستان]] تاثیر پذیرفت. بعدها آنها به سمت شمال دریای مدیترانه نیز رفتند و غرب, مرکز, جنوب شرق, شرق و شمال اروپا را نیز تحت سلطه‌ی خود درآوردند. مسیحی‌سازی بلغارستان (قرن نهم میلادی), مسیحی‌سازی روس -کیف (قرن دهم میلادی), مسیحی‌سازی اسکاندیناوی (قرن داوزدهم میلادی) و مسیحی سازی لیتوانی ( قرن چهاردهم میلادی) باقی نواحی اروپا را نیز به تمدن غربی اضافه کرد.
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Western_world#Introduction</ref>.
{{بخش نیازمند گسترش}}
== مقاطع تاریخی ==
کاربر گمنام