تفاوت میان نسخه‌های «سامانه»

۳۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
عناصر یااجزاءاصلی تشکیل دهنده سیستم شامل مغزافزار، سخت افزار و نرم افزارمی باشند .
 
هر سیستم عناصر زیر را شامل می گردد:ورودی ها یا منابع ، خروجی ها یا نتایج ، عملیات یا پردازش ها، بازخورد،ارتباطات ، کنترل،محیط سیستم و مرزهای سیستم ( گلستان هاشمی به نقل از INCOS ).
 
در یک جمع بندی می توان سیستم را در تعریفی جامع، مانع و رادع، اینگونه تعبیر کرد:
سیستم عبارت است از، ارتباط معنادار میان اجزا، در نسبت با کل، که در تعامل با محیط خدمات ارایه می کند.
 
== جهان سیستمی ==
کاربر گمنام