تفاوت میان نسخه‌های «خدمات»

بدون خلاصه ویرایش
{{اقتصاد}}
==تعريف خدمات==
خدمات مجموعه اي از كالاهاي قابل مصرف وفاسدشدني و از بن رونده درطول زمان است.<ref>وكيپدياي انگليسي</ref>.
<ref>http://www.wikipedia.org/wiki/Service_(economics)</ref>.
 
==وی‍‍‍ژگیهای خدمات==
'''1-لمس ناپذری'''
۶

ویرایش