تفاوت میان نسخه‌های «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل»

 
رئیس کنونی این کمیته (سال ۲۰۰۸) [[داوید ویکتور]] است.
این سازمان فعال ترین سازمان برای نابودی بشر است.بهتر است از آن دوری کنید.در سازمانی که انسان ها را برای جنگ فرا می خواند چه سودی برای انسان است.
آن کسانی که این سازمان را هداید میکنند یهودی نیستند بلکه شیطان پرستانی هستند که خود را یهودی می نامند.
از این سازمان دوری کنید.
این سازمان را به عنوان یک سازمان منافع انسانی قبول نکنید.
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس