تفاوت میان نسخه‌های «مرکز تربیت معلم»

 
== تاریخچه تربیت معلم در ایران ==
در ایران، نخستین مرکز تربیت معلم در سال ۱۲۹۸ خورشیدی به نام [[دارالمعلمین مرکزی]] به ریاست [[اکوثر پیشگاهیابوالقاسم]] تأسیس شد.
 
== تاریخچه تربیت معلم در خارج ==
کاربر ناشناس