مهندسی اجتماعی (علوم سیاسی): تفاوت میان نسخه‌ها

=== قدرت ===
انسانها در برابر قدرت مشروط اند! تحقیق زیر این گرایش را بطور کامل نشان می‌دهد. از پرستاران بیست و دو مرکز پرستاری، توسط فردی به عنوان پزشک، که تابحال ندیده بودند، خواسته شد که مقدار وعده دارویی بیشتری را به مریضان بدهند. پرستاران بدون بررسی و درمیان گذاردن موضوع با سرپرستار، وعده دارویی را حتی تا دو برابر افزایش دادند. این مثال نشان می‌دهد که انسانها چنین کارهای خطرناک و عجیبی را برای مراجع قدرت انجام می‌دهند. و در این راستا اثر رئیس یا مدیر قلابی بر روی فرد می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. این محرک زمانی که تعیین حقانیت مرجع قدرت کمی چالش برانگیز باشد، استفاده می‌شود زیرا در این شرایط به راحتی می‌توان خود را جای هر فردی که دارای قدرت است، معرفی کرد.
به عنوان مثال مهاجم می تواند با عنوان واحد امنیتی و حفاظتی از کاربران بخواهد اطلاعاتی خاص را رایانه یا منابعی از سیستم خود را به اشتراک بگذارند.
 
=== هماهنگی و یکپارچگی ===
کاربر ناشناس