تفاوت میان نسخه‌های «وایومینگ»

وایومینگ نخستین ایالت امریکاست که حق رای دادن زنان را به رسمیت شناخت.
 
نخستین فرماندار زن آمریکا نیز در وایومینگ به قدرت رسید.: [[نلی تیلو راس]]
 
== اقتصاد ==