تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان آشور»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: انتقال 31 پیوند میان‌ویکی به d:q217762 در ویکی‌داده)
== دوره قدیم ==
* [[اددنراری یکم]]
 
* [[شلمانصر یکم]] - پادشاهی ([[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]])
{| class="wikitable"
* [[توکولتی‌نینورتای یکم]]
|-
* [[آشوراوبالیت یکم]] - پادشاهی ([[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)]] - [[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]]) '''یا''' ([[۱۳۵۳ (پیش از میلاد)]] - [[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]])
! نام
* [[انلیل-‌نراری]]
! دوران پادشاهی
* [[آشورناسیرپال دوم]] - پادشاهی ([[۸۸۳ (پیش از میلاد)]] - [[۸۵۹ (پیش از میلاد)]])
|-
* [[شلمانسر سوم]] - پادشاهی ([[۸۵۸ (پیش از میلاد)]] - [[۸۲۳ (پیش از میلاد)]])
| [[اکونوم]] ||
* [[سارگن دوم]] - پادشاهی ([[۷۲۱ (پیش از میلاد)]] - [[۷۰۵ (پیش از میلاد)]])
|-
* [[سنخریب]] - پادشاهی ([[۷۰۴ (پیش از میلاد)]] - [[۶۸۱ (پیش از میلاد)]])
*| [[اسرحدونسارگون یکم]] -|| پادشاهی ([[۶۸۱۱۹۲۰ (پیش از میلاد)|۱۹۲۰]] - [[۶۶۹۱۸۸۱ (پیش از میلاد)]])
|-
* [[آشور بانیپال]] - پادشاهی ([[۶۶۹ (پیش از میلاد)]] - [[۶۳۱ (پیش از میلاد)|۶۳۱]]/[[۶۲۷ (پیش از میلاد)]])
| [[پوزور-آشور دوم]] ||
|}
 
 
== دوره میانه ==
 
{| class="wikitable"
|-
! نام
! دوران پادشاهی
|-
| [[آداد نراری اول]] || [[۱۴۰۰ (پیش از میلاد)|۱۴۰۰]] - [[ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[شلمانصر یکم]] || [[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)|۱۲۶۳]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]]
|-
*| [[آشوراوبالیت یکم]] -|| پادشاهی ([[۱۳۶۵ (پیش از میلاد)|۱۳۶۵]] - [[۱۳۳۰ (پیش از میلاد)]]) '''یا'''{{-}} ([[۱۳۵۳ (پیش از میلاد)|۱۳۵۳]] - [[۱۳۱۸ (پیش از میلاد)]])
|-
*| [[انلیل-‌نراری]] ||
|-
*| [[اددنراری یکم]] ||
|-
*| [[شلمانصر یکم]] -|| پادشاهی ([[۱۲۶۳ (پیش از میلاد)|۱۲۶۳]] - [[۱۲۳۳ (پیش از میلاد)]])
|-
*| [[توکولتی‌نینورتای یکم]] ||
|-
| [[تیگلت‌پیلسر یکم]] || [[۱۱۱۵ (پیش از میلاد)|۱۱۱۵]] - [[ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[تیگلت‌پیلسر دوم]] || [[۹۶۷ (پیش از میلاد)|۹۶۷]] - [[۹۳۵ (پیش از میلاد)]]
|}
 
== دوره نوین ==
[[File:Map of Assyria.png|thumb]]
{| class="wikitable"
|-
! نام
! دوران پادشاهی
|-
| [[آداد نراری دوم]] || [[۹۱۱ (پیش از میلاد)|۹۱۱]] - [[۸۹۰ (پیش از میلاد)]]
|-
*| [[آشورناسیرپالآشورناصرپال دوم]] -|| پادشاهی ([[۸۸۳ (پیش از میلاد)|۸۸۳]] - [[۸۵۹ (پیش از میلاد)]])
|-
*| [[شلمانسر سوم]] -|| پادشاهی ([[۸۵۸ (پیش از میلاد)|۸۵۸]] - [[۸۲۳ (پیش از میلاد)]])
|-
| [[شمشی آداد پنجم]] || [[۸۲۴ (پیش از میلاد)|۸۲۴]] - [[۸۱۱ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آداد نراری سوم]] || [[۸۱۱ (پیش از میلاد)|۸۱۱]] - [[۷۸۳ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[شلمنسر چهارم]] || [[ (پیش از میلاد)| ]] - [[ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشور دان سوم]] || [[۷۷۳ (پیش از میلاد)|۷۷۳]] - [[۷۵۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشور نیراری پنجم]] || [[۷۵۵ (پیش از میلاد)|۷۵۵]] - [[۷۴۵ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[تیگلات-پیلسر سوم]] || [[۷۴۵ (پیش از میلاد)|۷۴۵]] - [[۷۲۷ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[شلمنسر پنجم]] ||
|-
*| [[سارگن دوم]] -|| پادشاهی ([[۷۲۱ (پیش از میلاد)|۷۲۱]] - [[۷۰۵ (پیش از میلاد)]])
|-
*| [[سنخریب]] -|| پادشاهی ([[۷۰۴ (پیش از میلاد)|۷۰۴]] - [[۶۸۱ (پیش از میلاد)]])
|-
| [[اسرحدون]] || [[۶۸۱ (پیش از میلاد)|۶۸۱]] - [[۶۶۹ (پیش از میلاد)]]
|-
*| [[آشور بانیپال]] -|| پادشاهی ([[۶۶۹ (پیش از میلاد)|۶۶۹]] - [[۶۳۱ (پیش از میلاد)|۶۳۱]]/[[۶۲۷ (پیش از میلاد)]])
|-
| [[سینشومولیشیر]] ||
|-
| [[سینشاریشکون]] || [[۶۲۷ (پیش از میلاد)|۶۲۷]] - [[۶۱۲ (پیش از میلاد)]]
|-
| [[آشوراوبالیت دوم]] || [[۶۱۲ (پیش از میلاد)|۶۱۲]] - [[۶۰۹ (پیش از میلاد)]]
|}
 
 
== منبع ==
 
* http://en.wikipedia.org/wiki/King_of_Assyria
* {{یادکرد-ویکی
|پیوند=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Assyrian_kings&oldid=591517775
|عنوان=List of Assyrian kings
|زبان=انگلیسی
|بازیابی=۲۰ ژانویه ۲۰۱۴}}
 
[[رده:پادشاهان آشور]]