تفاوت میان نسخه‌های «علی عبداللهی»

جز (ویکی‌سازی رباتیک(۶.۷) >قرون وسطی+تمیز (۸.۰۱))
* کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ، (شعرهای [[ریلکه]])
* مفهوم زمان، [[هایدگر]]
* جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران، [[میشائیلمیشائل انده]]
* جیم دگمه و سیزده قلوهای وحشی، [[میشائیلمیشائل انده]]
* آهوجان مهمان ماست، [[ارسکین کالدول]]
* سوگسروده‌های دوئینو و اشعار دیگر شعرهای ریلکه
۳۹۵

ویرایش