تفاوت میان نسخه‌های «علی عبداللهی»

* کتاب ساعات و روایت عشق و مرگ، (شعرهای [[ریلکه]])
* مفهوم زمان، [[هایدگر]]
* [[جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیوران،لوکوموتیوران]]، [[میشائل انده]]
* جیم دگمه و سیزده قلوهای وحشی، [[میشائل انده]]
* آهوجان مهمان ماست، [[ارسکین کالدول]]
* من پرنده، تو درخت، صد شعر برای نوجوانان (برندهٔ جایزهٔ ویژهٔ کتابهای شعر کودکان و نوجوانان از شورای کتاب کودک.)
* آینه در آینه، میشائیل انده
* [[جادوگرانی که خودشان را جادو کردند،کردند]]، میشائیل انده
* سپیده‌دمان، فریدریش نیچه
* آواره و سایه‌اش، فریدریش نیچه
۳۹۵

ویرایش