تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ادیان و مذاهب»

=== منابع موجود ===
در حال حاضر تعداد منابع موجود در كتابخانه به شرح زير است:
در حال حاضر پايگاه‌هاي موجود در كتابخانه به شرح زير است :
كتاب‌هاي فارسي و عربي: 40000 جلد
 
كتاب‌هاي لاتين: 8600 جلد
1- پايگاه کتابهاي فارسي و عربي 34270 عنوان
مجلات فارسي و عربي و لاتین: 6000 جلد.<ref name="test">[http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=26 سایت کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان ومذاهب]، 1.</ref>
 
2- پايگاه کتابهاي لاتين 10015 عنوان
 
3- پايگاه نشريات فارسي و عربي 733 عنوان
 
4- پايگاه نشريات لاتين 46 عنوان
 
5- پايگاه مقالات فارسي و عربي 154644 عنوان
 
6- پايگاه پايان نامه هاي فارسي 437 عنوان
 
7- پايگاه پايان نامه هاي لاتين 100 عنوان
 
8- پايگاه ديداري و شنيداري فارسي 650 عنوان
 
9- پايگاه ديداري و شنيداري لاتين 593 عنوان
 
== دفترها و مرکزهای وابسته ==
کاربر گمنام