تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه نفت کرمانشاه»

==واحدهای تولیدی==
واحد‌های تولیدی شامل واحد‌های تقطیر نفت خام، تصفیه و تبدیل کاتالیستی، مرکاپتان زدایی، بنزین، تصفیه نفت سفید، تفکیک گاز مایع می‌باشد.
== محصولات تولیدی ==
گاز مایع، بنزین؛نفتبنزین؛ سفید؛نفتنفت گاز؛نفتسفید؛ نفت گاز؛ نفت کوره از محصولات تولیدی این شرکت می‌باشد.
 
==منابع==